İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Politikamız

Konumunu ve kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, insan kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanmaktır.